rulveten

Seadmed

Metalliseerimine – Termilise pihustamise seadmed ja materjalid

Termilise pihustamise ja sellealase tehnoloogilise rakenduse tutvustus

Mis on termiline pihustamine?

Termiline pihustamine on tehnoloogia, mis parandab või taastab tahke materjali pinna. Seda saab kasutada pealiskihtide kandmiseks väga erinevatele materjalidele ja komponentidele, et muuta need vastupidavaks kulumise, erosiooni, kavitatsiooni, abrasiooni ja kuumuse suhtes. Termilist pihustamist kasutatakse ka elektrijuhtivuse või elektrilise isolatsiooni, määrdevõime, madala või kõrge hõõrdumise, kulupinna, keemilise vastupidavuse ja muude soovitud pinnaomaduste saavutamiseks.

Termiline pihustamine on laialdaselt eelistatud meetod paljudes tööstustes. Sellel on tohutult võimalusi pikendada uute komponentide kestvusiga või äraproovitud ja katsetatud tehnikate kasutamise kaudu parandada kulunud või kahjustunud komponente.

Põhialused

Kõik termilise pihustamise meetodid sisaldavad väikeste pehmendatud osakeste suunamist puhastatud ja ette valmistatud pinnale, kus need nakkuvad pinnaga ja moodustavad ühtlase pinnaviimistluse. Kombineeritud termiline ja kineetiline energia põhjustab osakeste lapikuks muutumise ja omavahel segunedes pinnale laiali “plärtsatamise”, mille tulemuseks on kohesiivne üksteise peal olevaist kihtidest moodustunud pinnakate.

Seadmed

  • Metallurgiliselt külm protsess.
  • Peaaegu üldse mitte kuumuse lisamist substraadile (tavaliselt <80˚C ), moonutused puuduvad.
  • Peamiselt mehaanilise sidumise protsess.
  • Pihustada saab palju materjale: teraseid, roostevabu teraseid, niklisulameid, vaske, pronkse, molübdeeni, keraamikat, volframkarbiide jne.
  • Saab kanda peale eri paksustes, tavaliselt 100-750 mikronit, aga ka rohkem.
  • Kogu protsess on terves ulatuses vaadeldav.

Termilise pihustamise protsessid

Metallisation Ltd on Ühendkuningriigi ainus metalliseerimisseadmete, tarvikute, traatide ja pulbrite ülemaailmne tarnija ning tootja. Firmal on au olla peetud üheks ülemaailmselt juhtivaks uuendusliku, innovatiivse pinnakatmistehnoloogia tarne ja toe eksperdiks.

Seadmed

Kõiki viit termilise pihustamise protsessi saab kasutada mingi eseme pinnaomaduste muutmiseks “insenertehnilise pinnakatte” pealekandmise teel. “Insenertehniline pinnakate” pakub selliseid omadusi, nagu parandatud kulumiskindlus, termobarjäärid, elektriline / soojusjuhtivus, kõva kroomi pinnaviimistlus ja isolatsioon väga paljude kasutuskohtade jaoks.

Metallisationi leek- ja kaarpihustuse seadmeid kasutatakse ka korrosioonikaitsekihtide pealekandmiseks tsingi, alumiiniumi ja tsinkalumiinium-sulamitega teraspindadele, näiteks sildadele, portaalidele, laevadele, mereplatvormidele, väravatele / aedadele ja sõidukitele. Kasutatakse laialdaselt galvaniseerimise alternatiivina.

SeadmedTüüpilised kasutusalad ja materjalid

Termilisest pihustamisest on kasu paljudele komponentidele. See on osa esialgsest tootmisprotsessist, uuendamisest või ümbertöötlemisest. Mõndasid materjale kasutatakse väiksematel nišialadel, teisi pihustatakse tonnide viisi. Iga kasutusala kasutab sellist protsessi ja materjali kombinatsiooni, mis võimaldab seatud eesmärke saavutada.

Mõned üldised kasutusalad on:

Igasuguste masinate kõikvõimalike pöörlevate ja liikuvate osade ümbertegemine või uuendamine, näiteks maantee- ja raudteesõidukid, laevad, õhusõidukid, pumbad, ventiilid, trükipressid, elektrimootorid, paberitootmismasinad, keemiatehased, toiduainetööstuse masinad, kaevandamis- ja karjäärimasinad, buldooserid, tööpingid, energiatootmine ja turbiinide remont lennunduses, telikud (kroomimine), ning tegelikult mistahes seadmeosad, mis kuluvad, erodeeruvad või roostetavad. Seda teostatakse kas kaarpihustuse, leekpihustuse või HVOF-süsteemidega, millega pihustatakse teraseid, niklisulameid, karbiide, roostevabu sulameid, pronkse, vaske ja paljusid muid materjale.

SeadmedUute, tänu termilisele pihustamisele parandatud pinnaomadustest kasu saavate komponentide alla kuuluvad siiber- ja kuulventiilid, kivipuurmeislid, augupuurimistööriistad õli- gaasi- ja naftakeemiatööstusele, hüdrauliliste kolbide vardad, trükirullid, vedelikutihendid, lennunduse põlemiskambrid, turbiinide labad. Termiliselt pihustatud katteid kasutatakse suurel hulgal komponentidel, mis töötavad ebasoodsates tingimustes, kus kulumine, erosioon, rooste või kuumus võivad detaili eluiga lühendada. Detaili eluiga pikeneb märgatavalt , kasutades pindade katmiseks metallide, keraamika ja karbiididega Seadmedkaar-, leek-, plasma- või HVOF-pihustust.

 

Arcspray 140/S350-CL

Uus kahe traadiga kaarpihustus meetodil metalliseerimise protsess on unikaalne oma võimetelt ja innovaatiline tipp saavutus. Seade on äärmiselt töökindel ja kasutajale lihtne töövahend, mille puhastamine ja hooldamine käib kõigest mõne liigutusega. Seade on varustatud funktsioonidega, mis tagavad kaitsed ülepingete ja kuumenemiste eest. Seadme rikete korral, on muudetud rikkeotsingusüsteem lihtsaks, kasutades standard multimeetrit on võimalik rikke põhjus mõne minutiga kindlaks teha. Traate juhitakse mootori ja käigukasti automaatse sünkroonitud juhtimissüsteemiga läbi suletud mootori ja paindliku ajamikonstruktsiooni pikkusega kuni 20m. Selle tulemuseks on suur tööala ulatus ja kerged tingimused töö operatiivsusele.

Tehniline info (inglise keeles)

VEEL TOOTEID