rulveten

Teenused

Teostame kahe traadiga kaarpihustus meetodil metalliseerimist. Kaarpihustuse protsessi puhul juhitakse ja suunatakse kahte elektrilise laenguga traati, nii et need jooksevad ühes punktis kokku ja moodustavad kaare. Õhuotsik aatomiseerib tekitatud sulatatud metalli ja suunab selle töödeldava eseme poole. Traate juhitakse elektrimootori süsteemiga.
Teraskonstruktsioonide kaitsesüsteemina on see asendamatu, sest see on ainus süsteem, mida soovitavad rahvusvahelised ja Euroopa standardid EN ISO 14713, sest selle puhul on esimese hoolduseni aega enam kui 20 aastat väga agressiivsetes keskkondades nagu mere lainetega kokkupuutuv tsoon (kategooria C5) nagu ka kõigis teistes kategooriates.
Kasutame pihustamisel kvaliteetset Zinc, Aluminium või Zinc/Aluminium materjali, mille tarnijaks on sertifitseeritud Soome tootja Vertic Zinc Wire Oy. Kõikidele töödele anname kaasa sertifikaadi, mis hõlmab endast kihi paksuste mõõteraportit.
ISO 14713 Korrosiooni-kategooria Tüüpiline väliskeskkond Tsingi keskmine korrosiooniaste µm/aasta ISO 14713 Korrosiivsuse kirjeldus
C1 Üksikud mägipiirkonnad, kuiv sisemaa < 0.1 Väga madal
C2 Kuiv/maa/linna, sisemaa – juhuslik kondensatsioon 0.1 – 0.7 Madal
C3 Rannikuäärsed kohad, kõrge niiskusega sisemaa 0.7 – 2 Keskmine
C4 Mereäärne (tuulevaikne), ujumisbasseinid 2 – 4 Kõrge
C5 Mereäärne (murdlainetus)/maatuul 4 – 8 Väga kõrge

Dubais Burj Al Arab Hotelli metalliseerimine Zinc/Aluminium materjaliga, kasutades Metallisation Ltd ARC 140/350S kahe traadiga kaarpihustus meetodit. Hotelli alumised toad jäävad kõrge soolsusega ookeanivee alla.