rulveten

Pakalpojumi

Veicam metalizāciju ar divu stiepļu lokveida uzsmidzināšanas metodi. Lokveida uzsmidzināšanas procesā vads ar diviem elektriskiem lādiņiem tiek vadīts un vērsts, tā, ka tie vienā punktā savienojas, un veido loku. Gaisa uzgalis atomizē izraisīto izkausēto metālu un virza to apstrādājamā priekšmeta virzienā. Stieples vada ar elektromotora sistēmu.
Kā tērauda konstrukciju aizsargsistēma tā ir neaizvietojama, jo tā ir vienīgā sistēma, kuru iesaka starptautiskie un Eiropas standarti EN ISO 14713, jo šajā gadījuma līdz pirmajai tehniskai apkopei, ļoti agresīvās vidēs, piemēram, jūras viļņu pakļauta zona (kategorija C5), ir laika vairāk nekā 20 gad,i kā arī visās citās kategorijās.
Uzmidzināšanai izmanto augstas kvalitātes cinka, alumīnija vai cinka / alumīnija materiālu, kura piegādātājs ir sertificēts Somijas ražotājs Vertic Zinc Wire Oy. Visiem darbiem dodam sertifikātu, kas ietver sevī pārskatu par slāņa biezumu mērīšanu.
ISO 14713 Korozijas kategorija Tipiska ārēja vide Cinka vidēja korozijas pakāpe µm/gads ISO 14713 Korozivitāte apraksts
C1 Daži kalnu apgabali, sausa iekšzeme < 0.1 Loti zema
C2 Sauss/lauki/pilsēta, sauszeme – nejauša kondensācija 0.1 – 0.7 Zems
C3 Piekrastes vietas, iekšzeme ar augstu mitrumu 0.7 – 2 Mediāna
C4 Piejūra (bezvēja), peldbaseini 2 – 4 Augsts
C5 Piejūra (bangojums) / zemes vējš 4 – 8 Loti augsts

Dubaijā Burj Al Arab hoteļa metalizēšana ar cinka / alumīnija materiālu, izmantojot Metallisation Ltd ARC 140/350S divu stiepļu lokveida uzmidzināšanas metodi. Viesnīcas apakšējie numuri atrodas augsta sāļuma okeāna ūdenī.