rulveten

Libisemisvastane põrand

Teraspõrandaid, tekke ja paneele kasutatakse paljudes rakenduses rongi trepiastmetest kuni naftaplatvormideni. Töötlemata võib teras muutuda väga libedaks, eriti märgades tingimustes. Paljudes rakendustes on ohuks ka korrosioon. Turvalised kõndimise ja tööstusliku käitamise tingimused on hädavajalikud inimeste ohutuse ja ettevõtte tootlikkuse nimel. Nüüd on olemas mõlemale probleemile vastupidav lahendus …

UUS 28E ARCTEC – vastupidav libisemisvastane kattekiht

Mis tavapäraselt juhtub?

Tavapäraselt on terastruktuurid korrosiooni eest kaitsmiseks kuumsukelgalvaanitud või värviga kaetud. Kuumsukelgalvaanimise tulemus võib olla libe ja see ei võta kergesti värvi külge ilma spetsiaalsete kruntide kasutamiseta. Värvimine on tavalisem põrandaplaatide puhul ja mõnikord kantakse peale koos teralise materjali lisandiga, et tekitada mittelibisev kattekiht. Siiski võivad sellised kattekihid tugeva kasutuse korral kiiresti oma omadused kaotada, tuues kaasa korro-siooni ja suurenenud libisemisohu.

Paljusid suuri terasstruktuure, kaasa arvatud nafta-platvormid, rafineerimistehased ja sillad, kaitstakse korrapäraselt korrosiooni vastu, pihustades termiliselt alumiiniumi (TSA), tsinki või nende kahe sulamit.

Miks ei ole see piisavalt hea?

Kuigi see annab võrreldamatu korrosioonikaitse väga agressiivsetes keskkondades, ei ole puhas TSA tegelikult piisavalt vastupidav, et vältida põranda-plaatide kulumist pikema aja jooksul.

Mis on termopihustus?

Termopihustus on paljudele erinevatele alusmaterjalidele kattekihina puhaste või legeeritud metallide pealekand¬mise protsess. Pealekantavad metallid ei ole metalliosa¬kestega värvid, vaid tahked metallid, mis sulatatakse, atomiseeritakse ja pihustatakse kattekihi tekitamiseks.

Atomiseeritud sulametalli osakesed kõvastuvad kohe, kui need maanduvad alusmaterjalil, mis on reeglina esmalt liivapritsiga töödeldud. Abrasiivmaterjaliga lihvitud pind annab täiusliku võtme hästikinnitunud kattekihi loomi¬seks. Pihustamise parameetreid saab muuta, et luua tekstuuriga kattekihte, mis annavad erineva haardumis-taseme, mis sobivad avalikest kõnniteedest kuni kahvel-tõstukite laadimisrampideni. Mõne rakenduse puhul kattekihid tihendatakse pärast termopihustamist.

Lisaks 28E ARCTECi materjalidega varustamisele pakub Metallisation täielikku valikut termopihustamise seadmetest viimistletud kihi pealekandmiseks ja on rõõmuga valmis teie rakenduse kohta nõu andma.

Mis peaks juhtuma?

Ideaalis töödeldakse terasstruktuure, mis vajavad vastupidavat kattekihti, mis kaitseks nii libisemise kui korrosiooni vastu, spetsiaalse kattekihiga, mis:

  • tagab sobival tasemel haardumise, et vältida inimeste libisemist või tööstuses külglibisemist;
  • tagab alumiiniumiga võrreldava korrosioonikaitse, nagu seda kasutatakse äärmiselt agressiivsetes keskkondades;
  • tagab lihtsa pealekandmise pikka aega kasutatud protsessiga, mida katavad rahvusvahelised standardid.

Kõike seda pakub meie uus termopihustuse kattekiht 28E ARCTEC

Ülaltoodud nõudmiste täitmiseks on Metallisationil valminud 28E ARCTEC. Termopihustatava kattekihina saab seda kanda peale kareda tekstsuuriga, millel on suurepärased libisemisvastased omadused ja mis on äärmiselt kõva ja kulumiskindel. Saadav katte-kiht on korrosioonikindel ja laseb oma vastu-pidavuse tõttu olla koha omanikel kindlad, et kui see on kord juba peale kantud, võivad nad rooste või libisemise aastateks unustada.


28E ARCTEC libisemisvastasuse ja vastupidavuse testimine

28E ARCTECi kattekihte on testitud pendli hõõrdumise koefitsiendi (CoF) testijaga vastavalt Briti sõltumatutele standarditele ja UK tervishoiu- ja ohutusameti (HSE) suunistele. HSE suunistes on esitatud, et põrandakattel, mille pendlitesti väärtus (PTV) on suurem kui 36, on jalakäigualadel madal libisemispotentsiaal.

Kattekihi vastupidavuse tõestamiseks kanti terasplaadid kattega ja testiti kirjeldatud viisil. Seejärel kõnniti kaetud plaatidel standardse kingaga robotkõnnimasinal.

Plaati pöörati iga sammu järel, et simuleerida kõndimist sirgjooneliselt ja ümber nurkade.

PTVd kontrolliti enne kõndimist ja 250 000, 500 000, 750 000 ning 1 miljoni sammu järel. Tihendatud ja tihenda-mata plaate testiti märgades ja kuivades tingimustes.

Testitavaid kattekihte pihustati, et luua pinnatekstuur, mis peaks hästi vastu, kuid ei oleks liiga karm jalakäijate pindade jaoks. Kui pinnal on jalakäimisalal liiga tugev haardumine, siis võib see põhjustada komistamisohtu. Siiski on mõnede tööstuslike rakenduste puhul soovitav ja võimalik pihustada kattekiht, millel on karedam tekstuur ja tugevam haardumine.


28E ARCTEC – korrosiooni testimine

28E ARCTEC tegi läbi rea kiirendatud korrosiooni-testimisi. See võimaldab toimimise võrdlust uue kattekihi 28E ARCTEC ja 99,5% alumiiniumi vahel, mis on pakkunud paljude aastakümnete jooksul korro-sioonikaitset karmides söövitavates keskkondades üle maailma.
Sõltumatu uurimislabor viis läbi kaks testi:

  • galvaanilise korrosiooni testid, 1 nädal;
  • neutraalse soolaaurupihustuse korrosioonitestid, 1000 tundi.

Viimane viidi läbi vastavalt standardile ASTM B117.

Jõuti järeldusele, et mõlema testi puhul oli 28E ARCTECi korrosiooni eest kaitsev toimimine võrreldav 99,5% alumiiniumiga, andes võimaluse tunda kindlalt, et kattekiht annab suurepärase korrosioonikaitse karmides keskkondades.


28E ARCTEC – tüüpilised rakendused

Veeldatud maagaasi platvormi sillatekk

Kaksikplatvormil, avamerel oleval veeldatatud maagaasi platvorm-paigaldisel on sisemine ühendussild. Ulatus¬liku libisemisvastaste kattekihtide hindamise järel valiti 28E ARCTEC sillateki pinnale kandmiseks selle libisemis-vastase vastupidavuse ja korrosioonikaitse tõttu. Silla ülejäänud struktuur on tihendatud 99,5% termopihus-tatud alumiiniumiga.

Kahveltõstuki laadimisramp

Kahveltõstukitega konteinerite laadimiseks ja tühjaks-laadimiseks mõeldud rampidele on kantud väga tugevad 28E ARCTECi kattekihid. Need rambid võivad olla märgades tingimustes väga libedad ja talviti sageli soolaga kaetud. Pärast 1 aastat ei ole terasest alus-materjalil olnud nähtavat roostet. Kahveltõstukite käitajad räägivad suurimast kindlustundest, kui nad ronivad rampidel, ja kõik veokid on märgades tingimustes edukalt laaditud.

Muud alad, kus 28E ARCTECit rakendatakse ja proovile pannakse, hõlmavad kanalisatsioonikaevude luuke jalakäijate ja maanteeliikluse aladel, rongide trepiastmeid ja veokite tagatõstukeid.

Kattekihile antakse hinnanguid ka vastupidava ja temperatuurikindla libisemisvastase pinnana lennuki-kandjate tekkidel kasutamiseks.


28E ARCTECi traat

28E ARCTECi traat on tahke sulamist traat, millel on käegakatsutavad eelised. Materjali võib tarnida väga täpsete partii analüüsi sertifikaatidega. Traadi pinna kvaliteet on suurepärane ja väga püsiv, tagades sellega, et traadi pihustus on usaldusväärne ega põhjusta liigset kulumist.

Traat on saadaval nõudmisel Metallisationist järgmistes vormides: